Κοντά στις οικογένειες που δοκιμάζονται το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου