Κώστας Γρίβας, Οι σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ και Ρωσία και η προσέγγιση Εμιράτων – Τουρκίας