Κώστας Γρίβας, Είχαμε σημαντικές κινήσεις από την χώρα μας το 2021. Χρονιά με εξελίξεις το 2022