Κώστας Λάβδας, Οι συνεχείς επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ για τα Ελληνικά νησιά