Κρίσιμη γεώτρηση στο τεμάχιο 10 – Έπεσε τρυπάνι στο «Γλαύκος»