Λ.Μπορμπουδάκη : Η εικόνα της Κρήτης είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα