Λευκωσία: Ζητεί κυρώσεις κατά Τουρκίας, αλλά «δεν είναι το ζητούμενο»