Μ. Βρετανία: Εισηγήσεις για «αυστηρά μέτρα σε εθνικό επίπεδο»