Μαθητές από Γαύδο,Τέλενδο,Μαθράκη και Λειψούς διαδικτυακά σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς