“Μαύρος” ο Νοέμβριος βάση κρουσμάτων για όλη την περιφέρεια ΑΜ-Θ