Με μέτρα προστασίας το φετινό τραπέζι των χριστουγέννων και της πρωτοχρονίας