Με θετικό πρόσημο η αποτίμηση Ευρωπαϊκού προγράμματος με συμμετοχή Κρητών μαθητών