Μελετά και αποφασίζει ο Γ.Ε για τους εμπλεκόμενους στο βίντεο του Al Jazeera