Μέλη του κυκλώματος κάνουν επίδειξη τα «μαύρα» χρήματα από τη διακίνηση μεταναστών