Μετά από 60 χρόνια προσπαθειών, ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα άγγιξε τον Ήλιο