Μετά τη Γερμανία και στην Κύπρο: Στο Eden οι πρώτοι post-Covid ασθενείς