Μιχάλης Αναστασιάδης για εμβολιασμούς παιδιών 5-11 ετών