Μιχάλης Ιγνατίου, Τι περιλαμβάνει το αμυντικό νομοσχέδιο των ΗΠΑ για την Ελλάδα;