Μόνο τρείς μήνες θα έχει διάρχεια το πιστοποιητικό νόσησης