Να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία την αύξηση νοσηλειών λέει ο Σωτήρης Κούμας