Νέες αποκαλύψεις ΣΙΓΜΑ για πρώην βιομηχανικό κτήριο με μετανάστες