Νεκρά ψάρια, νεκρός γυπαετός στις εκβολές του Ποταμού Αποσελέμη