Ο Ανδρέας Κεττής για το πέρασμα της καταιγίδας “Carmel”