Ο Μπορέλ βλέπει μείωση των εντάσεων με την Τουρκία στην Ανατ. Μεσόγειο