Ο Δημήτρης Δημητρίου για τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου