Ο Δήμος Καβάλας τίμησε τον Λ. Αθανασιάδη | Πρόταση ονομασίας της Δημ. Καπναποθήκης σε Λ. Αθανασιάδη