Ο Δήμος Καβάλας βράβευεσε τα τρία καλύτερα στολισμένα καταστήματα της πόλης