Ο Δρ. Καραγιάννης για τις εισηγήσεις ενώπιον Υπουργικού