Ο Εκπρόσωπος Τύπου Υπ. Υγείας για πλαστά θετικά τεστ από φαρμακεία