Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου για τον κατώτατο μισθό και ενοίκια