Ο Γιάννης Νικολαϊδης για το σχέδιο απόσυρσης οχημάτων