Ο Υπουργός Οικονομικών στον Alpha για τον κρατικό προϋπολογισμό 2022