Ο Υπουργός Οικονομικός για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού