Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για γεώτρηση και Κυπριακό