Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τις ανακοινώσεις μέτρων