Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τις χρεώσεις των τραπεζών