Ο Κώστας Χαμπιαουρης για την την εθνική στρατηγική ανάπτυξης ορεινών κοινοτήτων