Ο Μάριος Κουλούμας για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας