Ο Μάριος Πιριπίτσης για την αιμοδοσία στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας