Ο Πάπας Φραγκίσκος στην Ελλάδα – Συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό