Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΙΣ στο «Μεσημέρι και Κάτι»