Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ΑΜ Απόστολος Παυλίδης για το πρόγραμμα Εξοικονομώ στον ΑΝΑΛΥΤΗ