Ο Θεόδωρος Κυριακού για τις απουσίες ιεραρχών από την επίσκεψη Πάπα