Ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού για τις απουσίες από τη συνάντηση με Πάπα