Ολοκληρώθηκε η Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων Πολεμικού Ναυτικού