Όμικρον Vs Δέλτα: Καθορίζει την πορεία της πανδημία όποια επικρατήσει