Ομολογία με πολλά κενά: Τα ερωτηματικά “πίσω” από το διπλό φόνο