Όταν η Αριστοτέλους ξέχασε την ημερομηνία του γάμου της