Π.Ο.Υ. σε πολίτες άνω των 60 ετών: Αποφύγετε τα ταξίδια