“Πανδημία Covid19: Μύθοι και Πραγματικότητες”: Ανοικτή συζήτηση με τους πολίτες